Diğer Hizmetler

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 11. 12. ve 30. maddelerine istinaden çıkartılmış olan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğine göre bütün işyerleri Acil Durum Eylem Planı yapmak veya yaptırmak zorundadır.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik;

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Acil durum planının yenilenmesi:

MADDE 14 – (1) İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 30. maddelerine istinaden çıkartılmış olan İşyerlerinde Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre bütün işyerleri Patlamadan Korunma Dokümanı yapmak veya yaptırmak zorundadır.

İşyerlerinde Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 11. 12. ve 30. maddelerine istinaden çıkartılmış olan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğine göre bütün işyerleri Acil Durum Eylem Planı yapmak veya yaptırmak zorundadır.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Acil durum planının yenilenmesi:

MADDE 14 – (1) İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

OSGB Hekimlerimiz periyodik olarak firma ziyaretlerinde bulunarak, çalışmalarda bulunurlar. Devamını Oku...

EĞİTİMLERİSG eğitimini büro personeli dâhil çalışanların tamamı işe başlamadan almak zorundadır. Devamını Oku...

MOBİL SAĞLIK TARAMASIHerhangi bir iş gücü ve iş günü kaybı olmadan ve herhangi başka bir kuruluşa gitmeden... Devamını Oku...

DİĞER HİZMETLERYönetmeliğe göre bütün işyerleri risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak zorundadır. Devamını Oku...

Teklif Al

Önceliğimiz, İş güvenliği ve iş sağlığı, işimizi seviyoruz ve ekibimize güveniyoruz.