Eğitimler

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 7.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde verilmektedir.

İSG eğitimini büro personeli dâhil çalışanların tamamı işe başlamadan almak zorundadır.

 

Eğitim İçeriği:

1. Genel konular
    a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
    b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
    c) İşyeri temizliği ve düzeni,
    ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları
    a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
    b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin
    uygulanması,
    c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
    ç) İlkyardım

3. Teknik konular
    a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
    b) Elle kaldırma ve taşıma,
    c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
    ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
    d) Ekranlı araçlarla çalışma,
    e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
    f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin
    uygulanması,
    g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
    ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
    h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
    ı) Tahliye ve kurtarma

Yüksekte Çalışma Eğitimi Özellikle inşaat sektöründe ve yüksekten düşme riski olan işletmelerde çalışanların Yüksekte Çalışma Eğitimi olması gerekmektedir.

 

İşyerinde oluşabilecek acil durumlarda çalışanların serinkanlı bir şekilde davranması, acil durumun önlenmesi veya etkilerinin en az indirilmesi ve acil durumun öncesinde ve sonrasında yapılacakların çalışanlara aktarılması için acil durum eğitimleri gerekmektedir.

Tecrübeli İş Güvenliği Uzmanlarımızla Acil Durum Eğitimi verilmekte ve eğitim sonrası belgelendirme yapılmaktadır.

İlgili Kanunlar;

18-06-2013 tarih ve 28681 sayılı İş Yerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik

20-06-2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu

5544 sayılı mesleki yeterlilik kurumu kanunda, 4 Nisan 2015 tarihinde 6645 sayılı kanun la yapılan değişiklik sonrası Mesleki Yeterlilik Belgesi önem kazanmış. Yapılan değişikliğe göre:

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Mesleki yeterlilik belgesi uzun vadede bütün mesleklerde zorunlu hale gelecektir.

Hali hazırdaki zorunluluk kapsamında olan meslekler için anlaşmalı olduğumuz yetkilendirilmiş kuruluşlarla hizmet vermekteyiz.

OSGB Hekimlerimiz periyodik olarak firma ziyaretlerinde bulunarak, çalışmalarda bulunurlar. Devamını Oku...

EĞİTİMLERİSG eğitimini büro personeli dâhil çalışanların tamamı işe başlamadan almak zorundadır. Devamını Oku...

MOBİL SAĞLIK TARAMASIHerhangi bir iş gücü ve iş günü kaybı olmadan ve herhangi başka bir kuruluşa gitmeden... Devamını Oku...

DİĞER HİZMETLERYönetmeliğe göre bütün işyerleri risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak zorundadır. Devamını Oku...

Teklif Al

Önceliğimiz, İş güvenliği ve iş sağlığı, işimizi seviyoruz ve ekibimize güveniyoruz.